Autoryzowany dystrybutor Onuge w Polsce

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem Onuge w Polsce, dzięki temu zapewniamy oryginalność pasków.
Wszystkie nasze produkty sprzedajemy z własnego magazynu w Polsce

Kim jesteśmy?

Jesteśmy nowoczesną i ciągle rozwijającą się firmą. Posiadamy doświadczenie oraz wiedzę, dzięki którym możemy z powodzeniem realizować naszą misję oraz pomnażać zasoby.

Co oferujemy?

  • Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta i profesjonalną obsługę.
  • Oferujemy dbałość o najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów.
  • Stwarzamy naszym kontrahentom możliwość zbudowania trwałych i stabilnych relacji biznesowych.

Jakie wartości są dla nas szczególnie ważne?

Uczciwość wobec klientów i kontrahentów jest dla nas najważniejsza. Zdajemy sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie to właśnie ta cecha stanowi naprawdę solidny fundament działalności firmy.

 

  1. Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
  2. Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2011/84/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniającą dyrektywę 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2011, str. 36).
  3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 112, poz. 654.
  4. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520, z 2009 r. Nr 107, poz. 898 i Nr 222, poz. 1772, z 2010 r. Nr 81, poz. 536 i Nr 153, poz. 1030 oraz z 2011 r. Nr 294, poz. 1743.
  5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 pażdziernika 2012 r. informujemy , że paski mogą posiadać do 0,1% substancji aktywnej.